Fenyvesliget Egyesület - 2020. évi rendes közgyűlés / 2020. február 22., szombat, 16 óra

 

Kedves Lakótársak!

A Fenyvesliget Egyesület éves rendes Közgyűlését 2020. február 22-én, szombaton 16:00 órai kezdettel tartjuk a Csigaházban (Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1.).

Az Egyesület alapszabályának VI. 1./ c./ pontja értelmében (https://www.fenyvesliget.com/dokumentumok menüpont alatt) a határozatképességhez a szavazásra jogosultak 50% + 1 tagjának jelen kell lenni.
Amennyiben a fent meghirdetett időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre 2020. február 22-én, szombaton 16:15 órai kezdettel kerül sor.

A Közgyűlést az alábbi napirendi pontokat szerint vezetjük le:

  • a Vezetőség beszámol az Egyesület 2019. évi tevékenységéről, pénzügyi elszámolásáról,
  • határozathozatal tagsági ügyekben,
  • a Vezetőség bemutatja a 2020. évre előkészített terveit; a tagság aktivizálására való törekvéseit,
  • a Vezetőség a tagdíj emelésére tesz javaslatot, melynem megszavazása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre
  • a közgyűlés határoz a Vezetőség összetételéről,
  • hozzászólások és vélemények

 

Továbbra is kiemelten számítunk a tagság megjelenésére, aktív közreműködésére, javaslataira az Egyesület működésével és tevékenységével kapcsolatban.

A tagok hozzászólásait előzetesen írásban a fenyvesliget@gmail.com címre várjuk, vagy a közgyűlés erre kijelölt szakaszában, szóban is megtehetik.

 

Kérek mindenkit, hogy tegye szabaddá magát ezen a napon és jöjjön el a Közgyűlésre.

Aki valamilyen oknál fogva még sem tud részt venni személyesen, a mellékelt meghatalmazást kitöltve és a Közgyűlésre eljuttatva biztosíthatja szavazatát és képviseletét.

2020_kozgyules_meghivo_-_meghatalmazas.pdf

 

Üdvözlettel:

 

Osztrogonácz Ivó

elnök

vissza