Fenyvesliget Egyesület közgyűlés - 2015. február 22., 17.30 óra

 

Évi rendes közgyűlésünk időpontja!

Kedves Lakótársak!

 

A Fenyvesliget Egyesület éves rendes Közgyűlését 2015. február 22-én, vasárnap 17:30 órai kezdettel tartjuk a Fenyvesliget Sportcsarnokban. Az Egyesület alapszabályának V. 1./ c./ pontja értelmében (http://fenyvesliget.com/documents/alapszabaly.pdf) a határozatképességhez a szavazásra jogosultak 50% + 1 tagjának jelen kell lenni.

Amennyiben a fent meghirdetett időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre 2015. február 22-én, vasárnap 18:00 órai kezdettel kerül sor.

 

A Közgyűlésen a vezetőség beszámol az Egyesület 2014. évi tevékenységéről, elszámolásáról és eredményeiről.

Ezt követően bemutatja a 2015. évre előkészített terveit.

Sor kerül a Vezetőség megválasztására, megerősítésére.

Továbbra is várjuk azonban a tagság aktív közreműködését, javaslatait az Egyesület működésével és tevékenységével kapcsolatban. A tagok hozzászólásait előzetesen írásban a fenyvesliget@gmail.com címre várjuk, vagy a közgyűlés erre kijelölt szakaszában, szóban is megtehetik.

 

Felhívom a tagdíj elmaradással érintettek figyelmét, hogy a 2015. február 20-ig rendezzék elmaradásukat (ők írásos figyelmeztetés is kaptak), ellenkező esetben a Közgyűlésen a vezetőség a kizárásukra tesz javaslatot.

 

Kérek mindenkit, hogy tegye szabaddá magát ezen a napon és jöjjön el a Közgyűlésre.

Aki valamilyen oknál fogva még sem tud részt venni személyesen, a mellékelt meghatalmazást kitöltve és a Közgyűlésre eljuttatva biztosíthatja szavazatát és képviseletét.

 

Üdvözlettel:

 

Osztrogonácz Ivó

elnök

2015_kozgyules_meghivo_-_meghatalmazas.pdf

vissza