Fenyvesliget Egyesület rendkívüli közgyűlés - 2015. december 6., 15 óra

 

Rendkívüli közgyűlést tartunk az alapszabály módosítás tárgykörében a bejegyzés során elrendelt hiánypótlás teljesítésére.

Kedves Fenyvesliget Egyesületi Tagok!

 

Az egyesületek működését is szabályozó jogszabályi környezet változása miatt 2014. szeptember 6-án rendkívüli Közgyűlést tartottunk Egyesületünk Alapszabályának az előírásokhoz igazítása-, módosítása érdekében. Az ott elfogadott Alapszabályt az illetékesek felé változásbejegyzésre benyújtottuk.

A bejegyzésben eljáró Budapest Környéki Törvényszék 2015. október 6-án kelt, jelen levelünkhöz mellékelt 30.Pk.60.092/2011/13. számú végzésében, 30 napos határidővel, hiánypótlásra szólította fel az Egyesületet.

 

Az alapszabály előírásaival összhangban a fenti hiánypótlás teljesítéséhez, mivel az alapszabályt érinti, Közgyűlés összehívása szükséges, melynek egyetlen napirendi pontja a jelzett hiányok megszüntetésével szerkesztett alapszabály elfogadása lesz!

 

A Közgyűlést 2015. december 6-án, vasárnap 15:00 órai kezdettel tartjuk a közösségi téren (játszótér mellett).

Az Egyesület alapszabályának V. 1./ d./ pontja értelmében tárgyi határozatképességhez a szavazásra jogosultak 67% + 1 tagjának jelen kell lenni (http://fenyvesliget.com/documents/alapszabaly.pdf).

Amennyiben a fent meghirdetett időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre 2015. december 6-án, vasárnap 15:10 órai kezdettel kerül sor.

A megismételt közgyűlésen – tekintet nélkül a megjelentek létszámára- a Közgyűlés határozatképes.

 

A vezetőség nevében kérek mindenkit, hogy tegye szabaddá magát ezen a napon és jöjjön el a Közgyűlésre.

Aki valamilyen oknál fogva még sem tud részt venni személyesen, a csatolt meghatalmazást kitöltve, a meghívóról leválasztva és a Közgyűlésre eljuttatva biztosíthatja szavazatát és képviseletét.

 

Üdvözlettel:

Osztrogonácz Ivó

2015-2_kozgyules_meghivo_-_meghatalmazas.pdf

vissza