Fenyvesliget Egyesület rendkívüli közgyűlés / 2018. december 9. 15:30

 

A 2018. február 4-én megtartott rendes közgyűlésünkön a vezetőségben az elnökhelyettes személye megváltozott.
Ennek kapcsán az Alapszabály és egyéb adminisztrációs dokumentumaink jogszabályi harmonizációja szükségesség teszi, hogy rendkívüli közgyűlést hívjunk össze a Budapest Környéki Törvényszék 2018. november 9-én kelt, jelen levelünkhöz mellékelt 49.Pk.60092/2011/22. számú hiánypótlási végzésében foglaltak szerint.

A Fenyvesliget Egyesület rendkívüli Közgyűlését 2018. december 9-én, vasárnap 15:30 órai kezdettel tartjuk a játszótér előtti közösségi téren. Az Egyesület alapszabályának VI. 1./ c./ pontja értelmében (https://www.fenyvesliget.com/dokumentumok menüpont alatt) a határozatképességhez a szavazásra jogosultak 50% + 1 tagjának jelen kell lenni.

 

Amennyiben a fent meghirdetett időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre 2018. december 9-én, vasárnap 15:50 órai kezdettel kerül sor.

A megismételt közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes!

 

A Közgyűlésnek egyetlen napirendi pontja lesz, a fent hivatkozott hiánypótlás 2. pontjában előírt közgyűlési megerősítése az Alapszabályban bekövetkező vezető tisztségviselő változásának.

 

Kérek mindenkit, hogy tegye szabaddá magát ezen a napon és jöjjön el a Közgyűlésre.

Aki valamilyen oknál fogva még sem tud részt venni személyesen, a mellékelt meghatalmazást kitöltve és a Közgyűlésre eljuttatva biztosíthatja szavazatát és képviseletét.

 

Üdvözlettel:

 

Osztrogonácz Ivó

elnök

 

Kistarcsa, 2018. november 23.

vissza